Победници

1994 година:

  “Мој галебе” - “Нели ти реков”

1995 година:

  “Течете солзи” - Ленче Дедејска

1996 година:

  “Ех, да свири Садило” - “Биоритам”

1997 година:

  “Штом ноќта помине” - Гоце Арнаудов (Поп вечер)
  “Заиграј  срце” - Блага Петреска (Фолк вечер)

1998 година:

  “Јана” -  Сашо Гигов - Гиш (Поп вечер)
  “Охрид мој” - Петар Нечовски (Фолк вечер)

1999 година:

  “Сакам да си моја” -  Алекс (Поп вечер)
  “Вечна да си” - Петар Нечовски (Фолк вечер)

2000 година:

  “Завршен” -  Тања Царовска (Поп вечер)
  “Ирина” - група “Фросина” (Фолк вечер)

2001 година:

  “Срце ќе ти украдам” -  Маријан Стојановски (Поп вечер)
  “Го љубам Охрид” - Томислав Маниќ (Фолк вечер)

2002 година:

  “Јас и мојот бенд” - Биба Додева (Поп вечер)
  “Не ме прашувај” - Зуица Лазова (Фолк вечер)

2003 година:

  “Коса од злато” -  Мартин Вучиќ (Поп вечер)
  “Играј моме чочек ти” - Орце Стефковски (Фолк вечер)
  “Нова планета” -  Маја Гроздановска Панчева   
  (Интернационална вечер)

2004 година:

  “Има нешто” - Маријан Стојановски  (Поп вечер)
  “Охрид граду бисерен” - Петар Нечовски (Фолк вечер)
  “Ако пак се вратиш” -  Бојан Маровиќ   (Интернационална вечер)

2005 година

  “Немам право” - Ѓоко Таневски  (Поп вечер)
  “Вечен Охриде” - Ристе Наумовски (Фолк вечер)
  “Тоа не е љубов” -  Бојан Бјелиќ (Интернационална вечер)

2006 година:

  “Галебе” - Елена Петреска  (Поп вечер)
  “Една мајка постои” - Петар Нечовски (Фолк вечер)
  “На порталот на судбината” - Јозефина (Интернационална вечер)

2007 година:

  “Сам се лажам” - Адријан Гаџа  (Поп вечер)
  “Сега кога те нема” - Милан Бабиќ (Фолк вечер)
  “Ништо нема” - Бојан Маровиќ  (Интернационална  вечер)

Фестивалски вечери


Вести

[23.08.2014]

интернационална вечер 2014

повеќе

[13.08.2014]

under construction

повеќе

[19.08.2012]

Потомците на Карали по стапките на возрасните

повеќе

Irish pub Balabans, Adria airways, Producentska kukja Labino, BLUE STUDIO, Restoran Kej Skopje, Hotel Riviera, Hotel Slavija Spektar, Hotel Aleksandrija, hotel Inex Gorica, MTV, Vest, Radio Ohrid, TV Svet plus, NET TV, NTV Montena, TV Belami, TV Balkanika, FEN TV, Z1, TV Novi Pazar, TV KOPERNIKUS.