Зошто би соработувале со нас?

                   Веќе 21 години сме заедно со публиката и добро знаеме што сака таа. Ви нудиме и Вие да станете дел од развојот на фетсивалот ОХРИД ФЕСТ ОХРИДСКИ ТРУБАДУРИ затоа што сме убедени дека имаме многу нешта што можат да прераснат во заеднички интерес.

Охрид фест Охридски трубадури на своите ценети пријатели ипокровители им обазбедува:

-         Рекламирањесо видео запис за време на директниот пренос на 4те фестивалски вечери

-         Кајронскорекламирање 3 пати во текот на една фестивалска вечер т.е 12 пати во текот на 4фестивалски вечери

-         Поставувањелого од фирмата – спонзор на официјалната страна на Охрид фест Охридскитрубадури

-         Поставувањена лого на фирмата – спонзор на сите рекламни материјали за фестивалот (банер,билборди, плакати и летоци)

-         Поставувањена лого на фирмата – спонзор на влезниците за сите 4 фестивалски вечери

-         Поставувањена банери на видно место за време на 4 фестивалски вечери

-         Можностза учество на претставник од фирмата – спонзор во изборот на победник прекуучество во жири комисијата на фестивалот

-         Потенцирањена фирмата – спонзор 4 пати во текот на една фестивалска вечер т.е 16 пати за 4фестивалски вечери од страна на водителот на фестивалот

Фестивалски вечери


Вести

[23.08.2014]

интернационална вечер 2014

повеќе

[13.08.2014]

under construction

повеќе

[19.08.2012]

Потомците на Карали по стапките на возрасните

повеќе

Irish pub Balabans, Adria airways, Producentska kukja Labino, BLUE STUDIO, Restoran Kej Skopje, Hotel Riviera, Hotel Slavija Spektar, Hotel Aleksandrija, hotel Inex Gorica, MTV, Vest, Radio Ohrid, TV Svet plus, NET TV, NTV Montena, TV Belami, TV Balkanika, FEN TV, Z1, TV Novi Pazar, TV KOPERNIKUS.