Интернационална вечер

Во овој не заграден храм , ѕидови нема, за музиката повторно да може да летне на сите четири страни. 

Оваа година на Интернационалната вечер на Охрид фест ќе не задоволат и балканските икони:
1. Хелена Благне - Словенија
2. Надија Захор - Грција
3. Игор Цукров - Хрватска
4. Славен Кнезовиќ - Црна Гора
5. Бојан Маровиќ - Црна Гора
6. Валериј Курас - Русија
7. Устата и Аристос - Бугарија и Кипар (дует)
8. Висар - Албанија
9. Мирза Шољанин - Босна и Херцеговина
10. Романа Паниќ - Србија 

Фестивалски вечери


Вести

[23.08.2014]

интернационална вечер 2014

повеќе

[13.08.2014]

under construction

повеќе

[19.08.2012]

Потомците на Карали по стапките на возрасните

повеќе

Irish pub Balabans, Adria airways, Producentska kukja Labino, BLUE STUDIO, Restoran Kej Skopje, Hotel Riviera, Hotel Slavija Spektar, Hotel Aleksandrija, hotel Inex Gorica, MTV, Vest, Radio Ohrid, TV Svet plus, NET TV, NTV Montena, TV Belami, TV Balkanika, FEN TV, Z1, TV Novi Pazar, TV KOPERNIKUS.