Организација


Координатор на фестивалските вечери:
Григор Копров

Режисер на фестивалот:
Тихомир Бачовски

Режисер на преносот на МТВ:
Миле Грозданоски

ПР на фестивалот, секретар и маркетинг:
Моника Митреска 

Фотограф на фестивалот:
Аварел

Уредник на вечерта на нови звезди:
Александар Стаматовски - Санди

Уредник на Фолк вечерта:
Цане Петров

Уредник на Поп вечерта:
Александар Блажевски

Уредник на Интернационалната вечер:
Миодраг Врчаковски

Директор на организација:
ЏИМИ

Сценографија:
Зоран Тошевски

Координатор на гласањето:
Маријан Ѓурковиќ

Член на Уметничкиот совет:
Саша Гајовиќ

Заменик на главниот координатор:
Слободан Стојанов – Цобе

Правен советник на фестивалот:
Томчо Балабан


Фестивалски вечери


Вести

[23.08.2014]

интернационална вечер 2014

повеќе

[13.08.2014]

under construction

повеќе

[19.08.2012]

Потомците на Карали по стапките на возрасните

повеќе

Irish pub Balabans, Adria airways, Producentska kukja Labino, BLUE STUDIO, Restoran Kej Skopje, Hotel Riviera, Hotel Slavija Spektar, Hotel Aleksandrija, hotel Inex Gorica, MTV, Vest, Radio Ohrid, TV Svet plus, NET TV, NTV Montena, TV Belami, TV Balkanika, FEN TV, Z1, TV Novi Pazar, TV KOPERNIKUS.